Onlayn RegEx Escape

Bu onlayn regex qaçış aləti bütün xüsusi simvollardan əks kəsik işarəsi ilə qaçacaq ki, siz öz mətninizi / sətirinizi / naxışınızı müntəzəm ifadədə istifadə edə biləsiniz - onlayn qaçışçı PHP preg_quote() funksiyasından istifadə edir.

Girişiniz:

Nəticə, qaçan mətn:

Üçün onlayn regex qaçışı:

 • C# üçün RegEx Escape
 • PHP üçün RegEx Escape
 • Java üçün RegEx Escape
 • JavaScript üçün RegEx Escape
 • Js üçün regex qaçışı
 • JQL üçün RegEx qaçışı
 • SQL üçün RegEx Escape
 • İstənilən növ kod, sətir və ya nümunə üçün RegEx escape

Göstər

RegEx: Hansı personajlardan qaçmaq lazımdır?

Normal ifadələrdə qaçmalı olan RegEx xüsusi simvolları bunlardır:

 • .
 • \
 • +
 • *
 • ? [
 • ^
 • ]
 • $
 • (
 • )
 • {
 • }
 • =
 • !
 • <
 • >
 • |
 • :
 • -

Bu pulsuz onlayn regex qaçış aləti müntəzəm ifadələrdə istifadə üçün mətndən qaçmağa kömək etmək üçün preg_quote() PHP funksiyasından istifadə edir!